مدیر کل دفتر بانوان و خانواده به همراه سرپرست دفتر اجتماعی استانداری جناب آقای افزون صبح امروز به منظور بررسی مسائل و چالش‌های پیش روی زنان حاشیه شهر در دفتر تسهیلگری شهرک شهید همت حضور یافتند و از نزدیک با اعضای دفتر دیدار کردند.
نرجس بهرآسمانی ضمن تشکر از مدیر کل و همکاران دفتر اجتماعی برای مدیریت مطلوب دفاتر تسهیلگری قول مساعد جهت همکاری و پیگیری امور مربوط به حوزه زنان منطقه را داد.
وی با اشاره به نقش موثر دفاتر تسهیلگری جهت رصد، پایش و تسهیل مسائل منطقه عملکرد دفاتر تسهیلگری را مثبت ارزیابی کرد.
جناب آقای دکتر بختیاری مدیر دفتر تسهیلگری شهرک شهید همت نیز گزارشی از وضعیت زنان در این دیدار ارائه دادند.