پیمان شکنی به عنوان یکی از مخرب ترین ضربه ها به رابطه زناشویی،همواره زمینه ساز آسیب ها و بحران های خشونت باری برای خانواده و جامعه بوده، که نه تنها تاثیرات ویرانگری بر آینده زوج می‌گذارد، بلکه در آینده تربیتی، تحصیلی و حتی زناشویی فرزندان نیز نقش غیرقابل انکاری خواهد داشت...
کتاب بازسازی و ترمیم روابط در همسران پیمان شکن با مقدمه خانم دکتر زین الدین و به همت همکاران مرکز مشاوره ناجا به مناسبت هفته سلامت روان و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی رونمایی شد.