روز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا پزشک حاذق و نامدار ایرانی ، نقطه روشنی  در تقویم ایران است و بهانه ای برای قدر دانی از تلاش های ارزنده پزشکان که در راس تمور سلامت خدمت می کنند.
ضمن تبریک این روز به جامعه پزشکان استان کرمان که در راه حفظ و ارتقاء سلامت جامعه تلاش می کنند ایثار و شجاعت تان در دوران بحران کرونا را تحسین کرده و از درگاه خداوند منان سلامتی و سربلندی برایتان مسئلت دارم.
نرجس بهرآسمانی
مدیر کل دفتر بانوان و خانواده