نرجس بهرآسمانی در این بازدید با بررسی مسائل و مشکلات پیش روی زنان کارآفرین در تولید گفت: تلاش و پشتکار بانوان در حوزه کارآفرینی علیرغم مشکلات فراوان ستودنی است هر چند این راه برای مردان هموارتر می باشد اما با انگیزه و اراده ای که زنان دارند موفقیت آنان در این راه حتمی است .
وی ضمن قول مساعد جهت رفع موانع پیش روی تولید که در واقع حمایت از ایجاد اشتغال صنعتی پایدار می باشد از تولیدکنندگان جهت ایجاد اشتغال بالاخص برای بانوان قدردانی نمودند .
 گفتنی است این واحد صنعتی به مدیریت سرکار خانم انتظاری از کارآفرینان استان با ظرفیت اشتغال 80 نفر به صورت مستقیم و 100 نفر به صورت غیر مستقیم در حال انجام فعالیت می باشد .