طی جلسه ویدئو کنفرانس با حضور خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و مدیران کل زنان و خانواده استان ها از  خانم طیبه رحمانی کارآفرین برتر بخش روستایی کشور تجلیل شد .مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری در این نشست مجازی که برای معرفی و تجلیل کارآفرینان برتر ده استان برگزار گردید. با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های  استان کرمان افزودند:  در استان کرمان بیش از 2 هزار زن کارآفرین وجود دارد که در رشته های مختلف از جمله سوزن دوزی ، پته دوزی ، گلیم و قالی بافی ، کشاورزی و دامداری و... در شهر و روستا در حال فعالیت می باشند.
نرجس بهرآسمانی اظهار امیدواری کرد با اتخاذ سیاستهای تشویقی و ترغیبی شاهد حضور بیش از پیش بانوان در عرصه کارآفرینی باشیم.