سرپرست دفتر بانوان و خانواده استانداری کرمان در جمع تسهیلگران طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده های آسیب دیده از اعتیاد و در معرض آسیب با بالاترین میزان ریسک اعتیاد گفت:
افزایش اعتماد و عزت نفس و تزریق امید و انگیزه به بانوان آسیب دیده از مسئولیت های اصلی سازمان های مردم نهاد و فعالان اجتماعی در جامعه بالاخص در راستای اجرای این طرح است .
نرجس بحرآسمانی با تاکید بر نقش مهم و تاثیر گذار سازمان های مردم نهاد به عنوان واسط بین دولت و مردم و بازوان اصلی دولت خواستار اجرای هر چه بهتر طرح در استان کرمان شد.
قابل ذکر است طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده در 13 استان کشور از جمله کرمان در حال برگزاری میباشد؛ این طرح از سال 1394 تا 1399 به صورت متوالی در استان توسط سازمان های مردم نهاد و حمایت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و نظارت دفتر بانوان و خانواده استانداری اجرا شده و اجرای آن در سال 1400 نیز در دستور کار میباشد .