اولین جلسه ساماندهی مشاغل روستایی با حضور سرپرست دفتر امور بانوان ، شرکت دانش بنیان هیوا ، شرکت میزبان گستر ، دهیاران و زنان فعال روستاهای منتخب شهرستان های کرمان ، زرند و بردسیر برگزار گردید. در ابتدای جلسه سرکار خانم بحرآسمانی بر لزوم ساماندهی مشاغل خرد خانگی در روستاها به منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و افزایش حاشیه نشینی و به دنبال آن آسیب های اجتماعی تاکید کردند . و در ادامه ایشان عنوان کردند یکی از راهکارهای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ایجاد اشتغال در روستاها و توانمند سازی  زنان روستایی به ویژه در فروش محصولات تولیدی می باشد سپس شرکت هیوا طرح پسشنهادی خود را جهت ساماندهی مشاغل روستایی را توضیح داد و دهیاران ظرفیت های روستا و موانع و مشکلات پیش رو را بیان کردند . در پایان مقرر شد برای شروع طرح ابتدا بازدید میدانی از روستاهای منتخب به عمل آید.