بازدید سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کرمان از کارگاه صنایع دستی هیواد به مناسبت روز ملی صنایع دستی