نرجس بهرآسمانی در جلسه بررسی راهکارها و پیشنهادات در خصوص مدرسه کسب و کار تابستانه ویژه نوجوانان 12 تا 18 ساله از راه اندازی این مدرسه در سال جاری خبر داد. و با بیان اینکه تا کنون برنامه های مختلفی در زمینه آشنایی نوجوانان با فرهنگ کارآفرینی  وجود داشته است افزود: این برنامه ها به صورت پراکنده اجرا شده و نیازمند برنامه ریزی مدون در حوزه کسب و کار برای نوجوانان هستیم.
سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمان گفت: راه اندازی مدرسه کسب و کار تابستانه در شهر کرمان اولین بار در حاشیه شهر با همکاری پارک علم و فناوری و شهرداری میتواند گامی موثر در تبیین فرهنگ کارآفرینی و ایجاد انگیزه در نوجوانان مناطق محروم برای ورود به عرصه های کسب و کار و همچنین استفاده از این ظرفیت بالقوه باشد.