در جلسه بررسی چگونگی اجرای طرح سیاستهای کلی جمعیت ، سرپرست دفتر امور زنان و خانواده با تاکید بر ضرورت پیگیری ابعاد مختلف جمعیت از جمله : فرزند آوری ، تسهیل ازدواج ، توانمند سازی جوانان ، ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی و... به بیان مولفه های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب بالاخص تحکیم خانواده که از رسالتهای اصلی این دفتر میباشد پرداخت. وی فراهم سازی زمینه برای اجرایی شدن سیاستهای جمعیتی را ترویج و تسهیل ازدواج آسان و ارزش گذاری برای تشکیل خانواده متعالی  دانست  .
نرجس بحرآسمانی با توجه به وظایف دفتر بانوان جهت هماهنگی و تسهیل بین دستگاهی در این امر مهم خاطر نشان کرد اجرای طرح های جمعیتی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.