سرپرست دفتر بانوان و خانواده استانداری در مراسم افتتاح فرهنگسرای پارک بانوان که به نام بانوان شهیده مزین گردیده است با اشاره به مصوبات کنگره سراسری 17 هزار زن شهیده کشور از اهتمام شهردار محترم و اعضای شورای محترم شهر کرمان در راه اندازی و ایجاد پارک های ویژه بانوان و همچنین نامگذاری این فرهنگسرا به نام بانوان شهیده تشکر و قدردانی کردند .
بهرآسمانی افزود با همت و تلاش شهردار محترم انشاالله شاهد احداث پارک های بانوان در مناطق مختلف شهر باشیم.