سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده در مراسم معارفه ؛ اجرای ده ها طرح و برنامه در حوزه زنان و خانواده که منجر به رشد ، توسعه و ارتقا جایگاه و وضعیت زنان در استان شده است را نتیجه تلاش های شبانه روزی دکتر حسینی و همکارانش دانستند . ایشان با تاکید بر حمایت استاندار محترم که همیشه حامی دفتر بانوان بوده اند افزود : کار در این دفتر با قدرت و جدیت بیشتر دنبال خواهد شد  .

 وی با آرزوی موفقیت و سربلندی برای خانم دکتر حسینی در سمت مشاور وزارت صنعت ، معدن و تجارت بیان داشت: خانم حسینی در هر جایگاهی باشند منشا خیر و برکات و باعث افتخار بانوان استان کرمان می باشند . قابل ذکر است خانم بحرآسمانی قبل از این معاونت دفتر بانوان و خانواده استانداری را عهده دار بوده است .