صبر، گلواژه نابیست که زینب دارد.
ستر مدیون حجابیست که زینب دارد.
روز پرستار ،
روز جاری شدن تمام عاطفه ها ست.
روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربانست.
میلاد حضرت زینب سلام الله علیها بر همه بانوان ایران زمین و روز پرستار بر مدافعان سلامت مبارک باد.
فاطمه السادات حسینی مشاور استاندار و مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری کرمان