جلسه هماهنگی در خصوص چگونگی اجرای طرح ساماندهی اشتغال خانواده‌های روستایی (جهش حرکت)با حضور مسئولین  شبکه توسعه اجتماعی رسالت برگزار گردید در این جلسه مقرر شد طی تفاهم نامه از ظرفیت کانون‌های همیاری اجتماعی رسالت در روستاها برای اشتغال زایی و همچنین در راستای بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های روستایی استفاده گردد ، گفتنی است در حال حاضر قریب به 5 هزار کانون همیاری توسعه اجتماعی در استان کرمان فعال است که اثرات فراوانی در بهبود زندگی و ایجاد اشتغال و کارافرینی داشته است.