طرح جهش حرکت ( ساماندهی مشاغل روستایی) در جلسه ای  بصورت ویدئو کنفرانس با حضور فرمانداران ، بخشداران و دستگاههای متولی برگزار و تبیین گردید.
در این جلسه خانم دکتر حسینی با اشاره به اینکه در روستاها ظرفیت بسیار بالایی وجود دارد افزودند،  برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها دفتر زنان و خانواده استانداری طرح جهش حرکت را با تجمیع ظرفیت های مالی ، انسانی و تعامل و هماهنگی دستگاهها دولتی و خصوصی ارائه نموده است .
سپس مدیر کل دفتر امور روستایی ، صندوق کارآفرینی امید ، مدیر کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ، کمیته امداد امام خمینی ، جهاد کشاورزی اعلام آمادگی کردند که جهت پیشبرد اهداف طرح ظرفیت دستگاهها را در اختیار گذاشته و همکاری نمایند.