جلسه تبیین طرح ملی توسعه مشاغل خانگی روز سه شنبه مورخ 27/8/99 با حضور جناب آقای حسامی مدیر محترم جهاد دانشگاهی کرمان در محل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای حسامی به تبیین طرح پرداختند و در ادامه خانم دکتر حسینی مدیر کل امور بانوان دفتر امور بانوان و خانواده استانداری طرح جهش حرکت در روستاها ، طرح مانا، طرح سمیم را تبیین و عنوان کردند. در این سه طرح می توان از ظرفیت بسیار خوبی که جهاد دانشگاهی دارد جهت اجرای این طرح ها کمک گرفت و تجمیع ظرفیت ها هم منابع انسانی و هم منابع مالی صورت گیرد . و از موازی کاری دستگاههای دولتی جلوگیری نمود و در پایان مقرر شد اطلاع رسانی جهت ثبت نام جامعه هدف در سامانه www.inhb.ir از طریق دفتر امور بانوان در مرحله اول صورت گیرد.