خانم فاطمه خدا پرست کارآفرین نمونه سال 96 استان کرمان در زمینه شتر مرغ فعالیت دارند. در هفتمین دوره انتخاب بانوان کارآفرین که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار می شود به نمایندگی از استان کرمان در بخش شهری کاندیدا شده است .لذا از شما دعوت می شود تا با ثبت رای خود  در لینک زیر ایشان را در این انتخابات کشوری حمایت نمایید.
ادرس  http://vote.woman.gov.ir/home/profilview/843623fg-e2ce-43ab-a618-c706e1387a07