خانم دکتر حسینی به همراه بخشدار مرکزی ، دستگاههای متولی اشتغال از مجتمع تولیدی قارچ خوراکی آقای فرح بخش ، واحد بسته بندی چیپس میوه ، روغن گیری آقای صنعتی و همچنین از نمایشگاه محصولات و صنایع دستی بانوان روستای فرح اباد و شاهرخ آباد بازدید نمودند.
در ادامه ایشان ضمن قدردانی از کارآفرینان و زنان فعال در عرصه اشتغال خرد و خانگی و بخشدار مرکزی  و دهیاران به سبب پیگیری های به عمل آمده در خصوص شناسایی بانوان کارآفرین و ظرفیت های بالقوه روستا به بیان طرح جهش حرکت در روستاها پرداختند و اعلام نمودند در این طرح 8 روستا و 5 محصول شاخص به عنوان پایلوت انتخاب شده و هدف طرح تقویت ، نهاد خانواده می باشد.
مشاور استاندار راه اندازی صندوق خرد روستایی را راه گشا دانسته و عنوان نمودند که در طرح مذکور مقرر شده است از حمایت های دستگاههای متولی اشتغال من جمله ، صندوق کارآفرینی امید ، بسیج سازندگی ، اداره کل امور روستایی استانداری ، کمیته امداد ، اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  نیز بهره گرفت.