مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری به اتفاق مسئولین شهرستان کرمان و شهر باغین از صندوق خرد زنان شهر باغین بازدید نمودند زنان در این صندوق در کارگاههای پرورش قارچ ، خیاطی ، رشته بری ، تولیدات عرقیجات ، سبزیجات خشک ، پرورش ماهی، آرایشگاه ، گلیم بافی مشغول فعالیت هستند که از کلیه واحدها بازدید بعمل آمد و در پایان جلسه ای به منظور رفع مشکلات اعضاء صندوق با حضور مسئولین مربوطه در شهرداری باغین برگزار گردید.