جلسه ستاد خانواده و اقتصاد دیجیتال در تاریخ 17/6/99 با حضور مدیر کل امور بانوان ، مدیران پست ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و... به منظور رونق دادن به کسب و کار بانوان با رویکرد فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک برگزار گردیدو پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید قرار داد همکاری در خصوص توسعه و تقویت کسب و کارهای بانوان از طریق تجارت الکترونیک با دستگاههای متولی منعقد گردد.