میلاد نگین درخشان وطن ، السلطان ابا الحسن حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام مبارک .