مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری در دیدار با خانم سعید ی نژاد مدیر کل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور و همچنین حجه الاسلام  والمسلمین حقانی مدیر کل سازمان تبلیغات استان با بیان اینکه افزایش و تعمیق باورهای دینی و بازگشت به سبک زندگی اسلامی ایرانی از راه حل های مقابله با معضلات اجتماعی است افزود .
یکی از معضلاتی که باعث  می شود فعالیت های فرهنگی اثر بخشی کمتری داشته باشد نبودن هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه های اجرایی در کشور است .
دکتر فاطمه السادات حسینی ادامه داد ، در شرایط جدید جامعه برای مقابله با آسیب های اجتماعی نیاز به برنامه جدید داریم. گام های موثری برای رفع معضلات باید برداشته شود که از مهم ترین آن ها:  آسیب شناسی شیوه های فرهنگی و  تنظیم طراحی هایی متناسب با آن ها و ارائه راهکار مقابله با آسیب ها و تولید محتوای جذاب و تاثیر گذار برای مخاطبین است . که در این راستا طرح های زیادی در دفتر زنان و خانواده  برای پرداختن به انواع آسیب های جامعه علی الخصوص آسیب های حوزه زنان طراحی شده است که می تواند در رسیدن به اهداف مشترک سازمان تبلیغات و دفتر امور زنان و خانواده موثر باشد.
ایشان در ادامه گفت ،  امید آفرینی یکی از نیاز های اساسی امروز جامعه علی الخصوص جامعه زنان ایرانی است که لازمه این امر نشان دادن عرصه های متنوع پیشرفت به جامعه و ارائه راهکار برای رسیدن به پیشرفت  در عرصه های دیگر است.