خانم محبوبه نژاد زمانی به سمت معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان منصوب شد .خانم نژاد زمانی پیش از این در سمت مشاور مدیرکل و مسئول   ورزش بانوان استان به مدت ده سال فعالیت می کردند