خانم مهدی پور متولد 1354 سابقه 26 سال همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان را دارد. ایشان دانش اموخته مهندسی مدیریت ساخت در مقطع کارشناسی ارشد بوده و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است .
از افتخارات خانم مهدی پور کسب مدال نقره در مسابقات المپیاد کشوری در رشته نقشه کشی ، همچنین طی دو سال مربی نمونه کشوری  و طی 6 سال مربی نمونه استان می باشد.