کمیته بررسی شاخص های ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان کرمان روز پنجشنبه مورخ 22/3/99 در محل دفتر معاونت سیاسی استانداری با حضور دستگاههای مرتبط برگزار گردید . فاطمه السادات حسینی با اشاره به مشکلات اجتماعی احصاء شده از سند وضعیت زنان و خانواده استان ؛ برگزاری جلسات متعدد و پیگیری مصوبات به صورت ویژه جهت نزدیک شدن به وضعیت مطلوب را خواستار شد.
مدیر کل امور زنان و خانواده با اشاره به آسیب های حوزه زنان و کودکان افزود : باید برای رفع خلاهای قانونی در این حوزه اهتمام و پیگیری بیشتری صورت گیرد و پراکندگی کار و موازی کاری را کنار گذاشته و به صورت اورژانسی و با استفاده از ظرفیت موجود همه دستگاهها در این زمینه اقدام نماییم .  
در این جلسه طرح پیشنهادی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در خصوص راه اندازی اورژانس قضایی بررسی و ادامه روند بحث و بررسی به جلسه بعد موکول گردید .