با حکم استاندار کرمان خانم روح بخش بیگ زاده بعنوان بخشدار اسفندقه شهرستان جیرفت منصوب شد. ایشان سابقه15 سال خدمت در حوزه‌ های کارشناسی مختلف در فرمانداری‌ها جیرفت و فاریاب را داراست.