روز چهارشنبه مورخ 21/3/99 فاطمه السادات حسینی در حاشیه بازدید از کمیته امداد با خانم دهقان مدیر کمیته امداد ویژه بانوان دیدار و گفتگو کرد . در این دیدار مدیر کل دفتر زنان و خانواده ضمن تشکر از اعتماد و تدبیر آقای دکتر صادقی مدیر کل کمیته امداد از حسن انتخاب خانم دهقان به عنوان مدیر کمیته امداد ویژه بانوان تقدیر نموده و تاکید کرد مدیران زن با تعهد و دلسوزی هر چه تمام تر در جهت رفع نیازهای مراجعین و خدمت رسانی اهتمام دارند و با توجه به جامعه هدف کمیته امداد انتخاب یک زن به عنوان مدیر مجموعه، کاری ارزشمند است.
در این دیدار در خصوص تعاملات بیشتر جهت رفع مشکلات مراجعین و تسریع در روند کاری آنان بالاخص در شرایط بحرانی کرونا بحث و تبادل نظر شد .
مدیر کمیته امداد همچنین در خصوص طرح رزمایش کریمانه ، طرح اشتغال زنان ، تسهیلات و سایر اقدامات ارائه شده به مراجعین توضیح و گزارشی ارائه دادند .