جلسه بررسی طرح ایجاد اشتغال و بازارچه  فروش محصولات زنان روستای با حضور مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری و دستگاههای متولی برگزار گردید در این جلسه آقای میرزایی مدیر تعاون روستایی شهرستان کرمان گزارشی از وضعیت شرکت تعاونی های روستایی ارائه نمودند و پیرامون مسائل و مشکلات زنان روستایی بحث و تبادل نظر گردید و پیشنهاد گردید که به منظور ساماندهی محصولات تولیدی زنان روستایی بازارچه ای در حاشیه شهر یا ورودی شهر کرمان  راه اندازی گردد . گفتنی است طرح مذکور در کارگروه فرهنگی ، اجتماعی ،سلامت و زنان خانواده استان تایید و در حال پیگیری می باشد .