اولین کمیته کاری اشتغال بانوان در سال جدید با حضور دستگاههای ذی ربط و در جهت بررسی راهکارهای ایجاد اشتغال ثابت و خانگی برای بانوان برگزار و طرح آپواکونیک که تلفیق کشت گیاه و آبزی می باشد توسط مجری طرح در استان کرمان تبیین گردید.
گفتنی است این طرح قابلیت اجرا در مقیاس های  مختلف از حیاط خانه تا چند هکتار زمین را دارا است و در شرایط بحرانی می تواند تبدیل به منبع درامد شده و اشتغال پایدار برای خانواده ها ایجاد نماید.
در این جلسه کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی با مجری طرح جهت اموزش و ایجاد اشتغال برای بانوان مددجو به توافق اولیه رسیده و مقرر شد رای زنی لازم در این زمینه صورت پذیرد.