با توجه به تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و بانک توسعه تعاون مبنی بر اعطای تسهیلات به تعاونی های زنان جلسه بررسی طرح های شرکت تعاونی های زنان با حضور دستگاههای متولی و تعدادی از شرکت تعاونی ها در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار گردید در این جلسه طرح های شرکت تعاونی های 1- فرشتگان اختیار اباد 2- ستایش سیرجان 3- سعادت اباد  سیرجان -4 سلیمان اباد زرند بررسی گردید و مقرر شد پس از تایید نهایی طرح توسط دستگاه مربوطه جهت دریافت تسهیلات به بانک توسعه تعاون معرفی شوند.