مرکز رشد و شتابدهی کسب و کار بانوان با حمایت دفتر بانوان و خانواده استانداری دوره آموزشی مجازی با عنوان راهکارهای جلوگیری از بحران در دوران کرونا برگزار نمود هم چنین اولین دوره وبینارهای آموزشی توسط این مرکز برگزار گردید