حضور مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری در برنامه زنده تلویزیونی صدا و سیمای مرکز کرمان در خصوص چگونگی مواجه خانواده ها با بحران کرونا و بررسی نقش بانوان در مدیریت خانواده