مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۴۰۱/۰۸/۰۴

دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان

مریم السادات طباطبایی در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان به بیان مسائل و مشکلات بانوان استان در حوزه ورزش و نشاط اجتماعی بانوان استان کرمان پرداخت. تخصیص امکانات ورزشی و فضای های بیشتر ویژه بانوان و همچنین نظارت دقیق بر ورزش های همگانی بانوان از جمله مواردی بود که ایشان بر آن تاکید داشتند.
 


منبع : اداره کل امور بانوان و خانواده

آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲