مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۴۰۱/۰۸/۱۰

جلسه کمیته کسب و کار هیات اندیشه ورز

کمیته کسب وکار هیات اندیشه ورز با حضور سرپرست دفتر بانوان و خانواده استانداری کرمان با هدف ساماندهی اشتغال بانوان برگزار گردید.در این جلسه اعضا کمیته به بیان نقطه نظرات خود در حوزه کارآفرینی و اشتغال بانوان پرداختند و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.مریم السادات طباطبایی در پایان ضمن جمع بندی موضوعات مطرح شده بررسی نهایی طرح های پیشنهادی را به جلسات بعد موکول و بیان داشت برگزاری این قبیل جلسات زمینه تعامل بیشتر بانوان و دست اندرکاران حوزه کسب و کار را مهیا و باعث پیشرفت بیشتر می گردد.


منبع : اداره کل امور بانوان و خانواده


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲