مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۴۰۱/۰۸/۱۰

نشست تخصصی با بانوان اداره دارایی

با حضور سرکار خانم مریم السادات طباطبایی سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان نشست تخصصی بانوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار گردد.
 


منبع : اداره کل امور بانوان و خانواده

آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲