مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۴۰۱/۰۳/۲۸

اولین جلسه هیت اندیشه ورز در حوزه کسب و کار پایدار

برگزاری اولین جلسه هیئت اندیشه ورز در حوزه کسب و کار پایدار به ریاست مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری کرمان
نرجس بهرآسمانی در ابتدای جلسه در خصوص چگونگی جمع بندی ایده های جدید در حوزه کسب و کار و طرح ایده در جلسات هیئت اندیشه ورز توضیحاتی ارائه دادند و همچنین بیان داشتند ماحصل ایده های کسب و کار پایدار پس از بررسی در جلسه هیئت اندیشه ورز برای عملیاتی شدن به کارگروه اشتغال استان و کارگروه رفع موانع تولید استان خواهد رفت.
در این جلسه اعضای کمیته نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.


منبع : اداره کل امور بانوان و خانواده

آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲