مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲
۱۴۰۰/۰۴/۰۸

بازدید از روستاهای پایلوت طرح ساماندهی مشاغل روستایی


مرحله اول طرح ساماندهی مشاغل روستایی با بازدید از تعدادی از روستاهای شهرستان بردسیر و با حضور مجری طرح ( شرکت  دانش بنیان هیوا) انجام پذیرفت در این بازدید پتانسیل ها و ظرفیت های روستا با حضور بانوان روستایی مورد بررسی قرار گرفت.
 


منبع : اداره کل امور بانوان و خانواده