مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲
۱۳۹۹/۰۴/۱۹

روز عفاف و حجاب گرامی باد

حجاب ، فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد به فرزندانمان بیاموزیم که از گوهر عفافشان هوشیارانه پاسداری کنند .


منبع : اداره کل امور بانوان و خانواده