مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲
۱۳۹۶/۰۵/۲۳

ایجاد بیش از ۳۰۰۰ شغل در راستای ساماندهی مشاغل

ایجاد بیش از ۳۰۰۰ شغل در راستای ساماندهی مشاغل

ایجاد بیش از 3000 شغل در راستای ساماندهی مشاغل
به گزارش کارشناس اشتغال اداره کل امور بانوان وخانواده استانداری فاطمه السادات حسینی درجلسه ی که  در راستای ساماندهی پوشاک مدارس شهرستان بردسیر تشکیل شد ضمن ارائه گزارش در خصوص روند ساماندهی مشاغل  ،تولید کنندگان را به وحدت و همدلی همراه با رقابت سالم فرا خواند، وی افزود در صورت موفقیت طرح زمینه پیگیری درخصوص ایجاد اشتغال در این رشته با دستور استاندار محترم فراهم گردیده است.
مدیر کل بانوان و خانواده استانداری ضمن تشکر از پیگیریهای  فرمانداریها و ادارات آموزش و پرورش و اتاق اصناف شهرستانها که منجربه فعال شدن تولیدیها و ایجادبیش از 3000 شغل برای بانوان در این رشته شده است.وی اظهار امیدواری کرد به زودی کلیه تولید پوشاک استان اعم از کارخانجات ، بیمارستانها و... در داخل استان توسط تولیدکنندگان داخلی صورت پذیرد.
 
طاهره نوری 


منبع : اداره کل امور بانوان و خانواده